artimpact.fi

PALVELUT

Rakennetun ympäristön taiteellinen suunnitteluTaiteen yleissuunnitelmat:


Taiteen yleissuunnitelmassa määritellään taiteelle asetetut tavoitteet, sijoittuminen ja yleiset toimintatavat taidehankinnan integroimisesta osaksi rakennushanketta. Taiteen yleissuunnitelma tukee rakennetun ympäristön kehittämis- tai yleissuunnitteluvaihetta, jolloin konsultti on tiiviissä yhteistyössä hankkeen muiden kehittäjien tai suunnittelijoiden kanssa. Yleissuunnitelma auttaa taidehankinnan toteuttamista myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

Taidekonseptointi:


Taidekonseptointi tarkoittaa taiteen teemoittamista rakennettuun ympäristöön. Konsepti tukee muun suunnittelun teemoja, jolloin taidekonsultti työskentelee tiiviisti kohteen pääsuunnittelijan kanssa. Konseptointivaiheessa määritellään teeman lisäksi taiteen tavoitteet, aikataulu, sijoittuminen ja toimintatavat. Konseptointivaiheeseen voidaan sisällyttää hankkeeseen soveltuvien taiteilijoiden etsiminen.
Konseptointivaihe on hyvä aloittaa samanaikaisesti hankesuunnittelun kanssa, mutta viimeistään hankesuunnittelun loppupuolella, jolloin taidehankinta on mahdollista sisällyttää hankkeen urakoihin.

Taidekoordinointi:


Taidekoordinointi tarkoittaa taidehankinnan sisällyttämistä rakennusurakkaan asiantuntijan välityksellä. Taidekoordinaattori vastaa siitä, että rakennushanke ja taidehanke toteutuvat asetettujen tavoitteiden, aikataulun ja resurssien puitteissa. Koordinaattori toimii taiteen välittäjänä ja asiantuntijana ja vastaa taidehankinnan viemisestä rakennushankkeeseen oikea-aikaisesti. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä tilaajan ja taiteilijan välillä ja auttaa tarvittaessa tilaajaa löytämään hankkeeseen sopivan taiteilijan. Koordinaattori vastaa myös taidehankintasopimusten laatimisesta, taidehankinnan budjetoinnista sekä tiedon välittämisestä osapuolelta toiselle. Integroiduissa taideteoksissa koordinaattori vastaa taidehankinnan viemisestä osaksi rakennusurakkaa, vaikkapa osaksi julkisivua, seinäelementtejä, ikkunapintoja, lattiakuviointia, katupinnotteita, kalusteita tai osana muuta rakennettua ympäristöä.
Koordinaattori toimii osana muuta suunnittelu- tai toteutustiimiä ja hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä erityisesti vastaavien suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu myös suunnittelu- ja työmaakokouksiin.

Muu konsultointityö:


Rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja taiteilijoille räätälöity palvelu, jossa konsultti auttaa asiakasta tuntiperusteisesti taidehankintojen budjetoinnissa, aikatauluttamisessa, sopimusteknisissä asioissa, hankkeeseen soveltuvien taiteilijoiden etsimisessä, julkisen taiteen tekniikoissa sekä taiteen viemisessä päätöksentekoon. Konsultti voi tarjota asiantuntemustaan myös taiteen paikkojen määrittelyssä tai taiteen integroinnin mahdollisuuksien esittelyssä osana rakennettua ympäristöä.
Konsultti voi toimia myös puhujana tai esittelijänä seminaareissa tai muissa tilaisuuksissa tai laatia liitteen valtuustoesityksen tueksi hankkeissa, jotka ovat vasta menossa päätöksentekoon.Tilojen visualisointi ja äänisuunnitteluArt Impact tarjoaa julkisten tilojen visualisointia osana tapahtumaa tai tilaisuutta, joissa halutaan tarjota asiakkaille unohtumaton, visuaalinen elämys. Visualisointi on keino tarjota asiakkaille uusi tapa kokea yrityksen tai tapahtuman brändi ja erottua kilpailijoista. Toteutus kustomoidaan kunkin asiakkaan tavoitteiden pohjalta. Tilaisuus voi olla yritysesittely messuilla, pienimuotoinen asiakastilaisuus tai suurempi juhla, gaala tai vaikkapa festivaali. Toteutus tehdään taiteellisin keinoin installaationa erilaisia materiaaleja ja toteutustapoja hyödyntäen. Tarvittaessa toimeksiantoon voidaan sisällyttää valosuunnittelu.
Visualisointi on mahdollista toteuttaa myös pysyvänä teoksena esimerkiksi yrityksen aula- tai neuvottelutilaan tai muuhun julkiseen ympäristöön. Art Impact tarjoaa mahdollisuuden myös tilojen äänisuunnitteluun, joka luo yleisen tunnelman tukemaan tilaisuuden tai tapahtuman luonnetta ja saa asiakkaat tuntemaan olonsa mukavaksi ennen tilaisuuden alkua tai sen aikana. Äänisuunnittelu on mahdollista toteuttaa tallenteena tai reaaliaikaisena. Art Impactilla on käytössään resurssit sisällöntuotantoon sekä kalusto tallenteen tai reaaliaikaisen äänen toistamiseen.EsitystaideArt Impact tarjoaa tilaisuuksiin tai tapahtumiin erilaisia esitystaiteellisia sisältöjä. Esitys kustomoidaan yrityksen tai tapahtuman teemojen ja tavoitteiden pohjalta. Esitys voi olla vahva visuaalinen elämys, vuorovaikutteinen tilaisuus tai virallisen ohjelman sisään käsikirjoitettu yllättävä ohjelmanumero. Esitykseen voidaan sisällyttää myös äänisuunnittelu.
Kirsi Pitkänen on esiintynyt performansseillaan ympäri maailmaa jo vuodesta 2004 saakka. Hänen esityksiään on voinut nähdä erilaisissa kansainvälisissä kulttuuritapahtumissa sekä yritysten ja yhdistysten tilaisuuksissa. Vuonna 2010 Pitkänen esiintyi Shanghain maailmannäyttelyssä ja edusti siellä Suomea 2kk ajan.