artimpact.fi

TIEDOTE

Jyväskylän kaupunki
Tiedote


Jyväskylä palkitsi taiteilijan kaupunkiympäristön viihtyisyyden edistämisestä

Kirsi Pitkänen
Kuva: Riikka Kaakkurivaara

Jyväskylän kaupunki on myöntänyt vuosittain jaettavan AVOin kaupunkiympäristö -tunnustuksen taiteilija Kirsi Pitkäselle. Pitkänen on vahvana kaupunkiympäristön taiteen puolestapuhujana vienyt voimakkaasti eteenpäin prosenttitaiteen käyttöönottoa Jyväskylässä. Työllään Pitkänen on edistänyt kaupunkiympäristön elämyksellisyyttä ja lisännyt kaupungin viihtyisyyttä niin Kankaalla, keskustassa kuin Kehä Vihreällä. Tunnustuksen myöntäneen raadin mukaan Pitkäsen näkemyksellisyys, aikaansaavuus ja rajojen ylittämiskyky on erinomainen esimerkki kaikille kaupunkiympäristön kehittämisen parissa työskenteleville eri alojen osaajille.

– Olen yllättynyt, mutta kiitollinen saamastani tunnustuksesta. On ollut hienoa olla mukana Jyväskylän kaupungin hankkeissa, sillä kaupungin vahvuuksia ovat ehdottomasti hyvä moniammatillinen yhteistyö, avoin ilmapiiri sekä halu ottaa taide osaksi laadukasta suunnittelua ja rakentamista, Pitkänen sanoo.

Taide kiinteästi mukana suunnittelussa

Kankaan aluetta kehittäessä taide on ollut kiinteä osa kokonaisuutta koko projektin ajan. Alueella vuonna 2016 pidetyssä sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailussa taide oli yksi kilpailun arviointikriteereistä. Kankaan uudessa pysäköintitalossa taide on integroitu rakennuksen julkisivuihin sekä sen sisälle opastukseen. Rakennus on hyvä esimerkki siitä, miten taiteen ja hyvän suunnittelun avulla isosta rakennuksesta on saatu kevyen näköinen.
– Yleensä julkisivujen tiettyjä rakenteita pyritään peittämään, mutta Kankaan pysäköintitalossa taiteilijat halusivat tuoda nämä rakenteet valaistuksen keinoin esiin. Rakennuksella on ikään kuin kahdet kasvot, sekä päivä että yö, Pitkänen kertoo.

Kankaan alueen lisäksi Pitkänen on ollut tiiviisti mukana muun muassa Kehä Vihreän kehittämisessä, kahdessa kouluhankkeessa sekä Kortepohjan keskustan kehittämishankkeessa.

– Taiteen kuuluisi kulkea koko ajan muun suunnittelun rinnalla. Tällöin ne tukisivat hyvin toisiaan, Pitkänen toteaa.

Lisätiedot: taiteilija Kirsi Pitkänen, p. 050 338 7705, kirsi.j.pitkanen[at]jkl.fi, www.artimpact.fi

AVOin kaupunkiympäristö on Jyväskylän kaupungin oma arkkitehtuuria, vihreää infrastruktuuria ja osallisuutta yhdistävä ohjelma. Kaupunkiympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin haasteisiin voidaan vastata pitkäjänteisillä ja eri näkökulmat huomioivilla ratkaisuilla sekä kyvyllä reagoida nopeisiin muutoksiin. Tavoitteena on tehdä yhdessä jyväskyläläistä kaupunkia, jossa yhdistyvät vetovoimainen ja kestävä rakentaminen, viihtyisä ympäristö sekä yhteistyö asukkaiden sekä muiden toimijoiden kesken. Jyväskylän AVOin kaupunkiympäristö on syntynyt Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (APOLI) päivityksestä. Taustalla on myös Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka sekä osallisuusohjelma.

Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen.


Kaisa Ristimella
erikoissuunnittelija
osallisuus ja viestintä

Jyväskylän kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut, asemakaavoitus
Kivääritehtaankatu 6,
(Kivääritehdas, sisäänkäynti F, 3. kerros)

PL 233, 40101 Jyväskylän kaupunki
Puhelin 014 266 8744
Matkapuhelin 050 574 6062